La màquina de vapor, el motor de l'era industrial

La Revolució Industrial va transformar la vida de milions de persones. La invenció per excel·lència que la va fer possible va ser la màquina de vapor.


La primera bomba de vapor va ser inventada per Thomas Savery el 1698, que consistia en un sistema compost d'una caldera, un dipòsit i unes canonades. Aquesta màquina es volia fer servir per extreure l'aigua subterrània de les mines i així evitar la seva inundació i tancament. L'eficàcia de la bomba de Savery no va ser l'esperada i el 1712 el ferrer Thomas Newcomen la va perfeccionar, amb l'ajuda del físic Robert Hooke i el mecànic John Calley. Gràcies a això, ara ja es podia extreure l'aigua de les mines a més de 40 metres de profunditat. 

Per aconseguir que la màquina de vapor de Newcomen fos més assequible i adient per a altres tasques, calia millorar-la encara més i fer-la més eficient pel que fa al consum i la potència. L'enginyer James Watt ho va assolir. El 1766 va dissenyar un model de condensador separat del cilindre que va permetre obtenir un major aprofitament del vapor i incrementar així el rendiment econòmic de la màquina, a més d'abaratir el seu cost. Tres anys més tard patentaria la seva invenció juntament amb altres millores i la màquina de vapor s'escamparia en àmbits molts diversos. Així va agafar embranzida la Revolució Industrial.

L'any 1800. Gran Bretanya ja comptava amb més de 2.500 màquines de vapor basades en el sistema de Watt, la majoria usades en mines, fàbriques de cotó i manufactures (processos en què es convertien matèries primeres en productes elaborats o semielaborats). Qualsevol feina podia requerir accions com empènyer, pressionar o aixecar, que ara eren extremadament fàcils de dur a terme. L'era industrial s'obria camí i tota Europa i part del món se'n beneficiaria. La màquina de vapor es va adaptar a trens i vaixells i també va revolucionar el transport de mercaderies i persones. Dit tot això, podem ben dir que sense la màquina de vapor no hi hauria hagut Revolució Industrial.

Com a unitat de potència, Watt va crear el cavall de vapor. Per què cavall? Fins aleshores, era molt típic fer servir cavalls per extreure aigua de les mines i evitar la seva inundació. Watt va mesurar la feina d'un cavall durant un temps llarg determinat i després va calibrar les seves màquines d'acord amb això. Així podia dir que una màquina de vapor reemplaçaria a un nombre concret de cavalls. Aquesta unitat, en la forma de cavall de potència (CV), encara es fa servir avui en vehicles amb motor elèctric, com cotxes i motos.

La màquina de vapor arribaria a Catalunya l'any 1833. El país es convertiria així en el motor industrial de l'estat espanyol.


Veus una errada? Fes-m'ho saber!

EL GAT SABERUT

Les entrades més populars de la darrera setmana

La Guerra dels Segadors

La romanització de Catalunya

Els cavallers medievals

Com es va unificar Alemanya?

Els grecs