Quins van ser els primers documents escrits en català?

Sincerament, és impossible contestar aquesta pregunta, perquè no va ser que un dia de sobte es digués: "vinga, a escriure un primer document en català". 

L’any 812 l’emperador Carlemany va signar un edicte que imposava a tots els rectors parroquials de l’Imperi l’obligació de celebrar la litúrgia en la llengua pròpia de cada territori. Al document s'hi esmentava la llengua de Gòtia, regió a la qual pertanyia l'actual Catalunya. Aquella mesura constatava l’existència de les llengües vulgars sorgides de les diferents evolucions locals del llatí. 

Durant la primera meitat de l'edat mitjana, la llengua culta i d'ús en l'escriptura era només el llatí, usat per sectors molt reduïts de la societat. El poble, en canvi, ja no parlava llatí, sinó una evolució llatina amb influències germàniques i àrabs. La llengua parlada pel poble va començar a aparèixer de mica en mica en diferents textos, barrejada amb el llatí. Primer alguns topònims o noms que usava la gent i després frases senceres i textos llargs, fins a convertir-se en una llengua literària i d'ús comú en documents. Avui dia, podem parlar dels documents més antics que ens han arribat amb el català present.

▶️ El Jurament de Radulf Oriol és el jurament feudal de fidelitat de Radulf Oriol al comte Ramon IV de Pallars Jussà, escrit entre el 1028 i el 1047 a la Terreta de Ribagorça, concretament en algun lloc entre Orrit (Pallars Jussà) i Areny de Noguera (Ribagorça). És el document conegut més antic amb frases senceres en català.

▶️ El primer text llarg en català que es coneix és el Memorial de greuges de Guitard Isarn, senyor de Caboet, un recull de les infraccions, faltes i ofenses que el vassall Guillem Arnall havia comès contra el mateix Isarn, la seva dona i els seus drets. El text es conserva a la Biblioteca de Catalunya i va ser escrit per un eclesiàstic anomenat Ramon de Cabó, l'any 1105.


▶️ Les Homilies d'Organyà són la traducció al català d'uns sermons escrits en occità i que mostren l'ús de la llengua catalana en la predicació adreçada al poble. Semblen ser de finals del segle XII o principis del XIII. El manuscrit original es troba a la Biblioteca de Catalunya i representa el text literari més antic que coneixem en aquesta llengua.Veus una errada? Fes-m'ho saber!

EL GAT SABERUT

Les entrades més populars de la darrera setmana

Els egipcis

L'absolutisme monàrquic

Introducció a l'edat mitjana

Les croades

Els cavallers medievals