Qui va ser realment Homer?

Els grecs estaven convençuts que Homer havia sigut l'autor de la Ilíada i l'Odissea, però actualment molts historiadors ho posen en dubte. Va existir realment aquest personatge?


A la Grècia clàssica (segles V i VI a.n.e.) ningú dubtava de l'existència d'Homer, tot i que sovint quan se'n parlava es feia especulant i sobre la base de llegendes. Pel que fa als testimonis d'escriptors grecs que van fer referència a Homer, segles després de l'època en què suposadament va viure (segle VIII a.n.e.), sembla obvi que no poden tenir gaire credibilitat. Així que és difícil saber la veritat sobre aquest personatge tan present en la cultura grecollatina.

La primera referència escrita antiga que es va voler aplicar a Homer la trobem a l'Himne a Apol·lo, que pertany als anomenats Himnes homèrics escrits entre els segles VII i VI a.n.e. per diferents autors. L'adjectiu homèrics és perquè la mètrica i forma d'escriure és semblant a la de la Ilíada i l'Odissea. A l'Himne a Apol·lo, l'escriptor esmenta en primera persona que és "un home cec, que viu a l'escarpada Quios", una illa de la Jònia (costa oest de l'actual Turquia, que en l'antiguitat va estar habitada per grecs de la tribu dels jonis). A partir d'aquest suposat testimoni autobiogràfic, generacions d'estudiants i lectors han repetit que Homer era un poeta cec de la regió de la Jònia, tot i que no n'hi ha cap prova.

Però antigament ja hi havia més teories sobre el seu origen. Per exemple, l'historiador grec Pausànias, del segle II, va recollir diverses tradicions que situaven el naixement d'Homer en diferents llocs. Les diferents versions sobre la vida d'Homer al llarg del temps demostren que s'havia convertit en una figura mítica. La realitat és que no podem assegurar que va ser cec ni on va néixer, ni si va escriure la Ilíada i l'Odissea. Fins i tot el nom podia haver estat un invent.

Des d'un punt de vista lingüístic i literari, els dos poemes estan compostos en una llengua poètica artificial, una barreja dels diferents dialectes grecs arcaics (segles VIII-VI a.n.e.) i que es van mantenir vius fins a l'època clàssica (segle V a.n.e.) Els experts confirmen que segurament durant el segle VIII a.n.e. es van escriure aquestes obres, tot i que allò que expliquen, la guerra de Troia i les posteriors aventures d'Ulisses, va tenir lloc, teòricament, durant el segle XII a.n.e. El problema rau en saber qui o quins van ser-ne els autors. Val a dir que els fets de la guerra de Troia segurament serien una mitificació d'un conflicte molt antic relacionat segurament amb els pobles de la mar i el col·lapse de l'edat del bronze. La Ilíada serviria, doncs, per dotar als grecs d'un passat gloriós.

Se sap que els aedes, els cantors grecs de poemes i gestes èpiques acompanyats d'instruments de cordes, eren capaços de recitar extenses obres que havien memoritzat. A vegades improvisaven enmig del cant i després reprenien el fil original de la història. Aquests poemes cantats podien durar hores i anaven evolucionant i adquirint nous detalls.

Segurament, des dels fets que van originar el mite de la guerra de Troia nombrosos aedes van desenvolupar la història mentre transmetien la nova versió a les següents generacions. En un moment donat, al segle VIII a.n.e., la recopilació de tot va originar la Ilíada i l'Odissea, que van quedar consagrades com dues joies de la literatura grega antiga, alhora que la figura d'Homer com a autor agafava forma.

Per tant, hauríem de pensar en aquestes obres com el fruit de la participació col·lectiva i d'una llarga tradició poètica, en què es va polir la tècnica i els mitjans d'expressió. Homer seria la peça que faltava per donar a les obres una altra magnitud, sobretot perquè a la Grècia clàssica era summament important el reconeixement del mèrit i la feina de l'autor poètic. La Ilíada i l'Odissea en necessitaven un.

CRONOLOGIA

Segle XII a.n.e.
Conflictes entre pobles pels recursos i l'hegemonia a la Mediterrània.

Segles XII-VIII a.n.e.
Composició i difusió dels poemes que acabarien confluint en la Guerra de Troia.

Segle VIII a.n.e.
Amb el desenvolupament de l'escriptura alfabètica a Grècia, es creen les obres de la Ilíada i l'Odissea.

Segle VI a.n.e.
Es compilen les versions oficials i es consolida la figura d'Homer com a autor.Veus una errada? Fes-m'ho saber!

EL GAT SABERUT

Les entrades més populars de la darrera setmana

El "descobriment" d'Amèrica

La pesta negra

Introducció a l'edat mitjana

La higiene a l'edat mitjana

La religió a l'edat mitjana