De debò Cristòfor Colom va arribar a Amèrica un 12 d'octubre?

D'acord amb el calendari vigent, Cristòfor Colom va arribar a Amèrica el 12 d'octubre del 1492; però, en realitat, la data astronòmica era el 20 o 21 d'octubre. Per què?

La raó és que el calendari julià, implantat per Juli Cèsar l'any 46 a.n.e (de qui pren el nom), presenta una imprecisió d'uns 11 minuts aproximadament per any. Si acumulem l'error del calendari julià des de la seva implantació fins el 1492, tenim un desfasament de 8 o 9 dies. Amb la implantació del calendari gregorià, l'any 1582, només es va esmenar aquesta errada a partir d'aquest any. Les dades anteriors no es van retocar. Llavors, la data real de l'arribada de Colom a Amèrica, i per tant l'aniversari, seria el 20 o 21 d'octubre. 


Veus una errada? Fes-m'ho saber!

EL GAT SABERUT

Les entrades més populars de la darrera setmana

El "descobriment" d'Amèrica

La pesta negra

La higiene a l'edat mitjana

Introducció a l'edat mitjana

La religió a l'edat mitjana