Cronologies mitjana i curta

En èpoques molt antigues és difícil datar els esdeveniments amb exactitud. Això es deu a la manca de registres i dades que tenim avui dia d'abans del 1500 a.n.e. Per aquest motiu, els estudiosos han ideat diverses cronologies. La més acceptada és la cronologia mitjana, tot i que presenta alguns problemes que no s'han sabut solucionar. Amb tot, és la cronologia més usada als llibres de text i enciclopèdies. 

Per altra banda, l'anomenada cronologia curta també té els seus defensors. En aquest cas també trobem alguns possibles errors que deixen un buit de diverses dècades que no se sap on acomodar en la línia del temps.

En conclusió, hem de tenir clar que les dates no són pas exactes, sinó orientatives. Després del 1500 a.n.e, sembla que és més fàcil aconseguir dates més exactes, però encara hi ha discrepàncies entre experts i al final s'exposa al públic en general les que guanyen per consens majoritari.

Tot seguit veuràs les diferències entre aquestes dues cronologies:

Font: Viquipèdia


PARLA CATALANA