El recorregut de l'aliment pel cos humà

En condicions normals, l'aliment triga entre 6 i 8 hores en passar per l'estómac i l'intestí prim, i unes 36 hores en passar pel gros. Tot el procés pot durar entre 2 i 5 dies, segons la persona.

EL GAT SABERUT